Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

Chả Cá Vạn Giã Nha Trang Làm Từ Cá Gì?

Chả cá Nha Trang là chỉ đặc sản chả cá có xuất xứ từ Nha Trang – Khánh Hòa. Tuy nhiên nguyên liệu làm chả cá Nha Trang thì từ những loại cá khác nhau sẽ có chất lượng khác nhau. Mình sẽ liệt kê một số loại cá thông thường được làm chả cá nhất hiện nay: